Alles over Shitara

In deze gerandomiseerde, multicentrische (38 centra in Japan) fase III-studie werd nagegaan of het al dan niet uitvoeren van een resectie van de primaire tumor zin heeft in geval van gemetastaseerd coloncarcinoom. Hiervoor werden 165 patiënten met gekende metastasen in lever, longen, peritoneum of lymfeklieren op afstand, gerandomiseerd, om behandeld te worden met ofwel chemotherapie alleen (84 patiënten), ofwel colonresectie plus chemotherapie (81 patiënten).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.