Alles over SCLC

Dr. José Belderbos, radiotherapeut-oncoloog bij het Nederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, presenteerde op het 17de Thoracale Oncologie Lentesymposium de resultaten van een gezamelijk Nederlands-Belgisch onderzoek naar het vermijden van de hippocampus bij profylactische bestraling van patiënten met kleincellige longkanker (SCLC).

In deze open-label, gerandomiseerde Franse fase III-studie werd bij 164 patiënten met een SCLC, die een recidief vertoonden na een eerstelijnsbehandeling met platinum plus etoposide, nagegaan of de huidige tweedelijnsbehandeling met topotecan wel degelijk efficiënter is dan het opnieuw toedienen van platinum plus etoposide.

Een studie leert dat het percentage niet-rokers met een NSCLC tijdens de periode 1990-2013 gestegen is. Er werd echter geen significante stijging van het percentage niet-rokers met een SCLC waargenomen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.