Laparoscopie vermindert morbiditeit en hospitalisatieduur bij colonresectie

Laparoscopie vermindert morbiditeit en hospitalisatieduur bij colonresectie

Laparoscopische resectie resulteert in een significante vermindering van postoperatieve complicaties en hospitalisatieduur bij colonresectie. Deze studie toont aan dat vooral 'fraile', oudere patiënten met een hoog preoperatief risico hier baat van ondervinden.