Alles over S-U

In deze multicentrische, Amerikaanse, gerandomiseerde fase 2-studie werden 36 patiënten met een recidiverende, platinumresistente hooggradige ovariumkanker geselecteerd. Ze werden behandeld met enkel gemcitabine (intraveneus gemcitabine 1.000 mg/m2op dag 1 en dag 8) en 34 patiënten met gemcitabine plus berzosertib (intraveneus berzosertib 210 mg/m2 op dag 2 en dag 9), telkens in 21-daagse cycli tot progressie van de aandoening of onaanvaardbare toxiciteit.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.