Alles over S.J.

In deze multicentrische studie werden 1.282 premenopauzale vrouwen (leeftijd < 45 jaar) met oestrogeenreceptorpositieve borstkanker en bewezen ovariële functie, na heelkundige resectie, gedurende 5 jaar ad random behandeld met ofwel tamoxifen alleen (de TAM-alleen groep = 647 patiënten), ofwel 5 jaar tamoxifen in combinatie met ovariële functiesuppressie gedurende 2 jaar, welke bestond uit maandelijkse goserelinetoediening (de 'TAM + OFS'-groep = 635 patiënten).

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.