Alles over S.J.

In deze multicentrische studie werden 1.282 premenopauzale vrouwen (leeftijd < 45 jaar) met oestrogeenreceptorpositieve borstkanker en bewezen ovariële functie, na heelkundige resectie, gedurende 5 jaar ad random behandeld met ofwel tamoxifen alleen (de TAM-alleen groep = 647 patiënten), ofwel 5 jaar tamoxifen in combinatie met ovariële functiesuppressie gedurende 2 jaar, welke bestond uit maandelijkse goserelinetoediening (de 'TAM + OFS'-groep = 635 patiënten).

In 2018 werden wereldwijd 2,2 miljoen kankers gediagnosticeerd die kunnen toegeschreven worden aan infectie. Twee van de belangrijkste oncogene pathogenen, namelijk HPV en hepatitis B, zijn te voorkomen door vaccinatie, twee andere - Helicobacter pylori en hepatitis C - zijn behandelbaar.