Alles over RT

Radiotherapeut-oncoloog prof. Philip Poortmans (GZA/UA/Iridium Netwerk) mocht dit jaar de St. Gallen International Breast Cancer Award 2021 ontvangen voor zijn bijzondere bijdragen geleverd aan het optimaliseren van de behandelingen voor vroeg-stadium borstkankerpatiënten. Reden genoeg om zijn 'award lecture' in de kijker te zetten. Hierin besprak hij de gemaakte vooruitgang in de radiotherapie (RT), en de huidige rol in de gepersonaliseerde aanpak van vroeg-stadium borstkankerpatiënten.

Ongeveer 80% van alle patiënten met hoofd-halskanker (HNC) wordt behandeld met radiotherapie (RT). Dit kan leiden tot ernstige acute en late nevenwerkingen, en een belangrijke impact hebben op de levenskwaliteit. Het is daarom belangrijk om een zeer goede ondersteuning vanuit een multidisciplinair team te voorzien. Een gesprek met radiotherapeut-oncoloog prof. Sandra Nuyts (UZ Leuven) over de voornaamste nevenwerkingen.

Dat stoelgangincontinentie een ontzettend grote impact kan hebben op de levenskwaliteit moeten we niet in vraag stellen. Vele patiënten kampen er echter mee na de behandeling van een rectumcarcinoom, maar durven er niet over te praten. Het is daarom aan de behandelende arts om hier actief naar te vragen en behandelingsopties te bespreken. Een gesprek met proctoloog prof. Heiko De Schepper (UZA).

Dat stoelgangincontinentie een ontzettend grote impact kan hebben op de levenskwaliteit moeten we niet in vraag stellen. Vele patiënten kampen er echter mee na de behandeling van een rectumcarcinoom, maar durven er niet over te praten. Het is daarom aan de behandelende arts om hier actief naar te vragen en behandelingsopties te bespreken. Een gesprek met proctoloog prof. Heiko De Schepper (UZA).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.