Alles over RR

Een analyse van de Childhood Cancer Survivor Study leert dat de stralingsdoses op het hart en een behandeling met een antracycline correleren met een hoger risico op later optreden van hartlijden bij patiënten die een kanker tijdens de kinderjaren hebben overleefd.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.