Alles over RR

Een analyse van de Childhood Cancer Survivor Study leert dat de stralingsdoses op het hart en een behandeling met een antracycline correleren met een hoger risico op later optreden van hartlijden bij patiënten die een kanker tijdens de kinderjaren hebben overleefd.