Alles over Revue des Maladies Respiratoires

LMWH's hebben geen antitumoraal effect bij NSCLC

Volgens een recent gepubliceerde studie is tinzaparine ondoeltreffend en zelfs gevaarlijk als adjuvante behandeling bij patiënten met een NSCLC. Volgens de auteurs heeft het dus geen zin meer nog te onderzoeken of LMWH's (laagmoleculairgewichtheparines) een antitumoraal effect hebben.