Alles over R.R.

In deze multicentrische, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie werd nagegaan of een uitgebreide preoperatieve chemotherapie (zes cycli met CAPOX chemotherapie of negen cycli met FOLFOX4 chemotherapie) in combinatie met een korte (5×5Gy gedurende een maximum van 8 dagen) radiotherapie (= de experimentele behandelingsgroep; n = 462) efficiënter is dan de klassieke uitgebreide preoperatieve radiotherapie (28 dagelijkse fracties van 1,8 Gy tot 50,4 Gy of 25 fracties van 2,0 Gy tot 50,0 Gy) en postoperatieve identieke chemotherapie (= de standaardbehandelingsgroep; n = 450).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.