Alles over R-CHOP

Het 63e jaarlijkse congres van de American Society of Hematology (ASH) heeft plaatsgevonden van 11 tot 14 december in Atlanta. Het is opnieuw een virtueel congres geweest. Capita selecta in onco-hematologie.

De eerstelijnstherapie bij een DLBCL (diffuus grootcellig B-cellymfoom) bestaat in het klassieke R-CHOP-schema, waarmee 60-70 % van de patiënten geneest. POLARIX is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie, die R-CHOP als eerstelijnstherapie heeft vergeleken met R-CHP plus polatuzumab-vedotin (Pola), een monoklonale antistof tegen CD79b (dat sterk tot expressie wordt gebracht door maligne B-cellen) gekoppeld aan het antimitoticum monomethylauristatine E (1).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.