Alles over Pujade-Lauraine

In deze open-label, gerandomiseerde, multicentrische studie werden 566 patiënten met platinumresistente of platinumrefractaire ovariumkanker behandeld met ofwel enkel avelumab 10 mg/kg intraveneus om de twee weken (= de avelumabgroep; n=188), ofwel avelumab plus gepegyleerd liposomaal doxorubicine (PLG) 40 mg/m2 intraveneus om de vier weken (= de combinatiegroep; n=188), ofwel enkel PLD (= de PLD-groep; n=190).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.