Concordantie van 'niet-laagrisico'-prostaatkanker bij broers

Concordantie van 'niet-laagrisico'-prostaatkanker bij broers

Bij broers met prostaatkanker correleerde een 'niet-laagrisico'-prostaatkanker bij één van de broers met een hoger risico op eveneens 'niet-laagrisico'-prostaatkanker bij de andere(n). De concordantie wat 'niet-laagrisico'-prostaatkanker betreft was significant bij broers van dezelfde ouders.

Biopsie onder MRI vs. standaardbiopsie bij diagnose prostaatkanker

Biopsie onder MRI vs. standaardbiopsie bij diagnose prostaatkanker

Met een biopsie op geleide van MRI (beeldvorming door magnetische kernspinresonantie) kan je een klinisch significante prostaatkanker en een klinisch onbelangrijke prostaatkanker beter diagnosticeren dan met een biopsie op geleide van een transrectale echografie bij mannen met een klinisch vermoeden van prostaatkanker.

Effect van eenmalige PSA-bepaling op prostaatkankersterfte

Effect van eenmalige PSA-bepaling op prostaatkankersterfte

Een eenmalige bepaling van het PSA correleert niet met een hogere kankerspecifieke overleving na tien jaar dan als geen screening wordt uitgevoerd. Screening resulteert in een betere detectie van prostaatkanker, vooral prostaatkanker met een laag risico.

Hormoonresistente prostaatkanker: situatie na ASCO 2018

Hormoonresistente prostaatkanker: situatie na ASCO 2018

Jean-Claude Lemaire - In deze video bekijkt professor Bertrand Tombal de resultaten die in Chicago werden gepresenteerd, in het licht van de Belgische situatie. Hij bespreekt de volgende onderwerpen met betrekking tot niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker: het effect van een tweedelijnstherapie met androgeenantagonisten en het belang van beeldvorming in geval van een verhoogd PSA-gehalte bij niet-behandelde patiënten en het beleid in geval van een stijging van het PSA bij patiënten die een androgeendeprivatietherapie krijgen.

Apalutamide verlaat metastasering prostaatkanker met meer dan twee jaar

Apalutamide verlaat metastasering prostaatkanker met meer dan twee jaar

De SPARTAN-studie is een gecontroleerde, placebogecontroleerde studie die heeft aangetoond dat apalutamide een doeltreffende behandeling is bij mannen met een niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die een hoog risico lopen op metastasering, voor wie er nog geen erkende behandeling bestaat.

PSA na zeven maanden en prognose hormoongevoelige, gemetastaseerde prostaatkanker

PSA na zeven maanden en prognose hormoongevoelige, gemetastaseerde prostaatkanker

Een concentratie van prostaatspecifiek antigeen (PSA) ≤ 0,2 ng/ml zeven maanden na het begin van een androgeendeprivatietherapie correleert significant met een betere totale overleving bij patiënten met een hormoongevoelige gemetastaseerde prostaatkanker, ongeacht een eventuele behandeling met docetaxel. Toevoeging van docetaxel verhoogt de waarschijnlijkheid van daling van de PSA-spiegel en correleert ook met een betere overleving.

PSA-evolutie en actieve opvolging onder 5-Alpha-Reductase Inhibitoren

PSA-evolutie en actieve opvolging onder 5-Alpha-Reductase Inhibitoren

Bij patiënten onder actieve opvolging voor laagrisicoprostaatkanker heeft de daling van de PSA-waarden na het opstarten van een behandeling met 5-Alpha-Reductase Inhibitoren (5ARI) een hoge voorspellende waarde, wat de kans op progressie betreft.

Nut MRI-scan bij al dan niet verrichten biopsies voor prostaatkanker

Nut MRI-scan bij al dan niet verrichten biopsies voor prostaatkanker

Wanneer men een MRI-scan als bijkomend screeningonderzoek uitvoert bij verhoogde PSA-waarden zal men minder vaak moeten overgaan tot biopsiename en bovendien maken MRI-geleide biopsies het mogelijk een klinisch significante prostaatkanker efficiënter te detecteren.