Alles over Provencio

In deze open-label, multicentrische Spaanse studie werd bij 46 patiënten, die een resectie ondergingen omwille van een niet-kleincellig longcarcinoom stadium III, nivolumab (360 mg op dag 1 van elke 21-daagse cyclus gedurende drie cycli voor de chirurgische resectie, gevolgd door adjuvant intraveneus nivolumab in monotherapie gedurende een jaar bestaande uit 240 mg om de twee weken gedurende vier maanden, gevolgd door 480 mg om de vier weken gedurende acht maand) toegevoegd aan de neoadjuvante chemotherapie met intraveneus paclitaxel (200 mg/m2) en carboplatine.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.