Alles over Pignata

Deze open-label, gerandomiseerde, multicentrische (82 centra in vier landen) fase 3-studie vergeleek de resultaten bij 406 patiënten, die een progressie vertoonden na platinum of na bevacizumab. De standaardchemotherapie werd toegediend aan 203 patiënten en bij nog eens 203 patiënten werd er aan diezelfde chemotherapie bevacizumab toegevoegd.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.