Resultaten op lange termijn van imatinib bij GIST

Resultaten op lange termijn van imatinib bij GIST

Onlangs werden de langetermijnresultaten gepubliceerd van een gerandomiseerde studie die imatinib in een standaarddosering (400 mg/d) heeft vergeleken met imatinib in een hogere dosering (800 mg/d) bij patiënten met een gemetastaseerde of plaatselijk gevorderde gastro-intestinale stromale tumor (GIST).