Alles over Neeraj Agarwal

De TALAPRO-2-studie is een gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie die een combinatie van talazoparib (een PARP-remmer) 0,5 mg/d en enzalutamide (dat de signalisatieweg van de androgeenreceptoren remt) 160 mg/d heeft vergeleken met de combinatie placebo + enzalutamide 160 mg/d bij patiënten met een gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker die nog geen systemische behandeling hadden gekregen sinds de vaststelling van metastasen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.