Cardiale bewaking bij patiënten met borstkanker

Cardiale bewaking bij patiënten met borstkanker

Hartfalen is een zeldzame complicatie bij de behandeling van borstkanker, maar het risico kan hoger zijn bij patiënten die bepaalde vormen van chemotherapie krijgen, en bij jongere patiënten.

Richtlijnen voor aanpak bijwerkingen immunotherapie

Richtlijnen voor aanpak bijwerkingen immunotherapie

Patiënten die immunologische checkpointremmers krijgen, kunnen een uniek geheel van bijwerkingen ontwikkelen. Die bijwerkingen kunnen meerdere organen aandoen en hoewel ze over het algemeen goedaardig zijn, kunnen soms ernstige, irreversibele en zelfs dodelijke reacties optreden.