Alles over National Cancer Database

Prof. Maarten Albersen (Leuven) begint zijn verhaal met een terugblik naar het verleden. Verschillende retrospectieve studies hebben aangetoond dat cytoreductieve nefrectomie een overlevingsvoordeel oplevert voor patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom behandeld met cytokines en later in de behandeling ook met tyrosinekinaseremmers.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.