Alles over Multi-Institutional Study

Startdosering sorafenib verlagen bij behandeling HCC?

Een lagere startdosering van sorafenib verlaagt de totale overleving niet, verlaagt wel de kosten en houdt een lager risico in op onderbreking van de behandeling bij patiënten met een gevorderd hepatocellulair carcinoom.