Alles over MR et al Safety and Efficacy

De vorsers hebben onderzocht of een behandeling met checkpointremmers veilig en effectief is bij hiv-geïnfecteerde patiënten met een gevorderde kanker. Checkpointremmers manipuleren het immuunsysteem. Het zou dus weleens kunnen dat ze bijwerkingen veroorzaken en dat ze bijvoorbeeld het hiv zouden kunnen heractiveren. Dat blijkt gelukkig niet zo te zijn.