Alles over Motzer

Deze internationale (175 centra in 28 landen), gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studie vergeleek bij 1.096 patiënten met een onbehandeld, lokaal uitgebreid of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom het gebruik van nivolumab plus ipilimumab (nivolumab 3 mg/kg intraveneus plus ipilimumab 1 mg/kg intraveneus om de 3 weken voor een totaal van 4 sessies, gevolgd door nivolumab 3 mg/kg intraveneus om de 2 weken) of sunitinib (50 mg per os eenmaal daags gedurende 4 weken in cycli van 6 weken).

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.