Alles over MONALEESA

Onstuitbare opgang van CDK4/6-remmers bij HR+ HER2- gemetastaseerde borstkanker

BORSTKANKER Twee gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3-studies hebben aangetoond dat een CDK4/6-remmer ('ciclib' of cyclineafhankelijke kinasen 4 en 6) de totale overleving statistisch en klinisch significant verbetert bij vrouwen met een gemetastaseerde borstkanker met expressie van hormoonreceptoren (HR+) zonder expressie van HER2 (HER2-).