Alles over Matthew D. Galsky

In de CheckMate-274-studie, een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie, had een adjuvante behandeling met nivolumab, een PD-1-antagonist, gedurende hoogstens 1 jaar na radicale chirurgie (cystectomie of nefro-ureterectomie naargelang van de ligging van de tumor) gunstige effecten bij patiënten met een urotheelcarcinoom met spierinvasie die een hoog risico liepen:

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.