Alles over Marc Peeters

De BGDO organiseerde op 9 december 2021 een educatief programma over lage gastro-intestinale tumoren. Dr. Saskia Carton (Imeldaziekenhuis, Bonheiden) modereerde de sessie adjuvante therapie van het coloncarcinoon en startte de discussie met een casus. Dr. Javier Carrasco (GHdC Charleroi) en prof. dr. Philippe Martinive (Institut Jules Bordet, Brussel) gaven een presentatie en ze bespraken het onderwerp verder in het panel met prof. dr. Marc Peeters (UZ Antwerpen) en prof. dr. Daniël Leonard ( UCL Saint-Luc Brussel).

Onderzoekers aan de Universiteit Antwerpen (UA) hebben in samenwerking met het excellentiecentrum NETwerk als eersten wereldwijd circulerend tumor-DNA kunnen identificeren en analyseren in een longitudinale studie met 43 gemetastaseerde NET-patiënten. De resultaten van deze studie zijn recent gepubliceerd in het tijdschrift Clinical Cancer Research (1) en geven de waarde weer van deze vloeibare biopsie voor de diagnose, prognose en opvolging van NET-patiënten. Een doorbraak van formaat.

Hoewel we niet langer in een totale crisissituatie verkeren, is covid-19 allesbehalve verdwenen en zal het waarschijnlijk nog lang onze samenleving en gezondheidszorg beïnvloeden. Deze sessie van de ImmunoScience Academy bracht enkele experts samen om te bespreken waar we vandaag staan. Daarnaast werd de impact van covid-19-infectie en -vaccinatie bij patiënten met oncologische en hematologische maligniteiten besproken. Een samenvatting.

Prof. dr. Marc Peeters, diensthoofd medische oncologie in het UZ Antwerpen, gaf toelichting bij een aantal presentaties die hij selecteerde uit het aanbod van ASCO 2021 in het digestieve domein.

Tijdens de BGDO-meeting 'Updates on lower GI tumours' besprak prof. dr. Marc Peeters van het UZ Antwerpen de verschillende factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het beslissen over adjuvante chemotherapie voor stadium II-III coloncarcinoom (CRC).

Deze white paper omvat een aantal raadgevingen over kankerzorg die werden verzameld naar aanleiding van de eerste coronagolf in het voorjaar. Tal van artsen, zoals professor Ahmed Awada (Bordet) en professor Marc Peeters (UZA), werkten hier aan mee.

MEDISCHE ONCOLOGIE Een gesprek met prof. dr. Marc Peeters, diensthoofd oncologie UZ Antwerpen, over het zeer snel evoluerend oncologisch landschap. Op de vraag wat de belangrijkste oncologische vooruitgang was in het voorbije jaar, aarzelt prof. Peeters geen moment en vermeldt onmiddellijk de stap naar centralisatie in referentiecentra voor slokdarm- en pancreaschirurgie.

NAZORG Het College voor Oncologie, het Kankercentrum van Sciensano en Kom op tegen Kanker hebben de handen in elkaar geslagen om de knelpunten en prioriteiten in de nazorg van kankerpatiënten in kaart te brengen. De levenskwaliteit en re-integratie na een behandeling is immers weinig aan bod gekomen bij beleidsmakers. Met de voorgestelde beleidsnota wordt nu aan de alarmbel getrokken.

Patiënten met een gemetastaseerde kanker de mogelijkheid bieden om hun symptomen en bijwerkingen te melden via het internet, en daarmee rekening houden bij de behandeling. Het biedt meerdere voordelen in vergelijking met de gewone zorg.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.