Alles over M.S.

In deze multicentrische, gecontroleerde, gerandomiseerde fase III-studie werden 467 patiënten met een lokaal uitgebreid of gemetastaseerd urotheelcarcinoom en recidief na eerdere platinumtherapie, behandeld met atezolizumab (1.200 mg) en 464 met een klassieke chemotherapie (vinflunine 320 mg/m2, paclitaxel 175 mg/m2, of docetaxel 75 mg/m2 naargelang de voorkeur van de onderzoeker) intraveneus om de drie weken.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.