Alles over M. Gospodarowicz

Radiotherapie heeft al lang zijn plaats in de behandeling van lymfomen. Toch blijven nog veel vragen onbeantwoord. Kan de bestralingsdosis niet verminderd worden? Of kan er misschien een zelfde effect bekomen worden met een vermindering van het aantal fractioneringen? Is een multimodale behandeling altijd noodzakelijk? Is het aangewezen om bij patiënten die chemorefractair zijn een versnelde intensievere radiotherapie te geven? En wat te doen bij verzwakte oudere patiënten? Moet bij hen nog rekening gehouden worden met de late nevenwerkingen van radiotherapie? Gedurende het 15de ICML was er een workshop rond radiotherapie in de behandeling van het lymfoom. Prof. dr. M. Gospodarowicz van de universiteit van Toronto, beantwoordde deze vragen in dit vraaggesprek.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.