Alles over M. Federico

Het is geweten dat een onderhoudsbehandeling met rituximab na een eerstelijnsbehandeling met rituximab plus chemo, de remissie verlengt. Het is dan ook de standaardbehandeling voor patiënten met een folliculair lymfoom (FL). Bovendien weten we dat de metabole en moleculaire responses die beoordeeld worden via een FDG-PET/CT-scan en via het bepalen van de minimale restziekte (MRD), de overleving van patiënten heel sterk kunnen voorspellen. In die zin zou een onderhoudsbehandeling die zich baseert op deze responses een doeltreffende post-inductietherapie kunnen zijn.