Alles over M. Federico

Een op respons gebaseerde onderhoudsbehandeling met rituximab bij gevorderd folliculair lymfoom: de FOLL-12-studie

Het is geweten dat een onderhoudsbehandeling met rituximab na een eerstelijnsbehandeling met rituximab plus chemo, de remissie verlengt. Het is dan ook de standaardbehandeling voor patiënten met een folliculair lymfoom (FL). Bovendien weten we dat de metabole en moleculaire responses die beoordeeld worden via een FDG-PET/CT-scan en via het bepalen van de minimale restziekte (MRD), de overleving van patiënten heel sterk kunnen voorspellen. In die zin zou een onderhoudsbehandeling die zich baseert op deze responses een doeltreffende post-inductietherapie kunnen zijn.

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".