Langetermijnresultaten (neo)adjuvante chemo bij borstkanker in vroeg stadium

Langetermijnresultaten (neo)adjuvante chemo bij borstkanker in vroeg stadium

Het risico op een lokaal recidief is hoger na een neoadjuvante chemotherapie dan als diezelfde chemotherapie postoperatief wordt toegediend na borstsparende chirurgie. Er werd geen verschil in de frequentie van recidief op afstand of de kankerspecifieke sterfte waargenomen.

Langdurige adjuvante behandeling bij HER2-positieve borstkanker

Langdurige adjuvante behandeling bij HER2-positieve borstkanker

Bij analyse na vijf jaar van de resultaten van de fase III-studie ExteNET werd vastgesteld dat een jaar behandeling met neratinib na een adjuvante behandeling met trastuzumab de overleving zonder invasieve ziekte bij patiënten met een HER2-positieve borstkanker significant verbetert in vergelijking met de placebo.