Alles over Lancet Oncol

In een Britse multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde fase 2-studie werden 140 vrouwen met een gemetastaseerd of lokaal gevorderd inoperabel borstcarcinoom, die recidiveerden na behandeling met een aromatase-inhibitor, behandeld met ofwel fulvestrant plus capivasertib (n=69) ofwel fulvestrant plus placebo (n=71).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.