Alles over Lancet

In deze internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde trial werden postmenopauzale vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker (zowel invasief als in situ ductaal carcinoom), ofwel gedurende vijf jaar behandeld met anastrozole 1 mg per dag per os (1.920 vrouwen) ofwel met placebo (1.944 vrouwen).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.