HPV-negatieve keelkanker: chirurgie of chemo-radiotherapie?

HPV-negatieve keelkanker: chirurgie of chemo-radiotherapie?

Er werd geen verschil in de totale overleving waargenomen tussen initiële chirurgie en chemo-radiotherapie bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd, HPV-negatief spinocellulair carcinoom van de orofarynx.