Alles over Jules Bordet Instituut

Niet-melanocytaire huidkanker komt 65-maal vaker voor bij patiënten met een orgaantransplantaat dan in de algemene bevolking. Het gaat daarbij vooral om een spinocellulair carcinoom (circa 4-maal frequenter dan een basalecelcarcinoom), net het omgekeerde dus van wat in de algemene bevolking wordt gezien. Een Brusselse groep heeft in Rome een studie gepresenteerd van de risicofactoren, vooral de cumulatieve blootstelling aan de zon voor ontwikkeling van een spinocellulair carcinoom van de huid na niertransplantatie in hun ziekenhuis.

Het Jules Bordet Instituut biedt sinds zes maanden aan patiënten die starten met orale kankertherapie de nieuwe Resilience-tool aan van de gelijknamige Franse start-up. Met deze digitale oplossing voor monitoring op afstand kunnen gezondheidszorgverleners de band met hun patiënten versterken en tegelijk ook hun levenskwaliteit en hun algemene overleven verbeteren.

Een onderzoeksproject overwegen zonder de patiënten te betrekken is vandaag de dag ondenkbaar. Om patiënten bewust te maken van het belang van hun bijdrage voor ontdekkingen in de medische sector, heeft het Jules Bordet Instituut in samenwerking met de BBMRI (Biobanking and biomolecular resources research infrastructure of Belgium) en de LUSS (Ligue des Usagers de Santé) patiëntenverenigingen uitgenodigd op een studiedag en op een bezoek aan hun biobank of 'tumortheek'.

Pancreaskanker is wereldwijd een van de meest voorkomende en beduchte kankers. Helaas valt de diagnose meestal in een vergevorderd stadium, wat de behandeling compliceert en de overlevingskansen vermindert. Het Academisch Ziekenhuis Brussel (H.U.B) stelt daarom een Fast Track voor.

Meer dan 60% van de borstkankerpatiënten klaagt over zware vermoeidheid na een intensieve behandeling. Om dit symptoom beter te begrijpen en aan te pakken, wil het Jules Bordet Instituut met het proefproject Printemps een multidisciplinaire behandeling aanbieden op maat van jonge patiënten (tot 40 jaar).

Tijdens het jaarlijkse evenement Movember - een samentrekking van moustache (snor) en november - worden mannen over de hele wereld opgeroepen om hun snor te laten groeien om zo de publieke opinie te sensibiliseren en om fondsen te werven voor het onderzoek naar typische aandoeningen voor mannen.

Het Jules Bordet Instituut in Brussel opende eind vorige maand officieel het 'Excellence Center voor Radiotheranostiek' binnen de dienst Nucleaire Geneeskunde. Radiotheranostiek, een innovatieve kankerbestrijdende therapie met medicijnen, vormt momenteel een prioritaire aanpak in het kankeronderzoek.

Het nieuwe Jules Bordet Instituut werd vorige week ingehuldigd op de Erasmuscampus in Anderlecht. Het ziekenhuis dat gespecialiseerd is in oncologie is momenteel nog gevestigd op de Waterloolaan in Brussel. Door de geplande verhuis in november is er meer plaats voor extra ziekenhuisopnames, maar ook voor onderzoekslaboratoria.

Het 'BrainStorm'-onderzoek - dat het Jules Bordet Instituut voert in samenwerking met het Oncodistinctnetwerk - zal CSF-monsters onderzoeken in de hoop biomarkers te identificeren voor prognose, voorspelling, behandeling en opvolging van uitzaaiingen in de hersenen.

"De follow-up op langere termijn toont duidelijk het nut aan dat MammaPrint artsen en hun patiënten biedt. Het bevestigt in het bijzonder dat een laag genomisch risico ook echt een laag risico betekent en dat we patiënten veilig kunnen de-escaleren. En dan vooral vrouwen ouder dan 50 jaar, die traditioneel agressief met chemo werden behandeld, inclusief degenen met positieve lymfeklieren", zegt hoofdonderzoeker van MINDACT professor Martine Piccart (Jules Bordet Instituut).

Met prof. Ahmad Hussein Awada van het Jules Bordet Instituut hadden we een interview over nieuwe ontwikkelingen en het belang van precisiegeneeskunde binnen oncologie. Hij vindt dat alle oncologen het therapeutisch arsenaal moeten kennen en wil precisiegeneeskunde implementeren in programma's van oncologen in opleiding, omdat het belang ervan voor de oncologische praktijk alleen nog maar zal toenemen.

In het artikel op de volgende pagina's gaat het over frailty, die dient opgespoord en geëvalueerd te worden bij geriatrische oncopatiënten, zodat ze de geschikte zorgen kunnen krijgen. Maar welke kankerbehandeling is voor hen geschikt? Volgens medisch oncoloog dr. Lissandra Dal Lago (Jules Bordet Instituut) worden kankergeneesmiddelen zelden getest op oudere, fraile kankerpatiënten en beschikken we over weinig evidence-based gegevensbij deze populatie.

OncLive®, het internationale en multimediale informatieplatform dat volledig gewijd is aan de oncologie, maakte de achtste jaarlijkse lichting van de Giants of Cancer Care® bekend. Dit erkentelijkheidsprogramma huldigt elk jaar 15 wereldwijd toonaangevende 'leaders' die opmerkelijke resultaten hebben geboekt op het domein van de oncologie. In de categorie 'borstkanker' gaat de prijs naar prof. Martine Piccart, directeur wetenschappelijk onderzoek in het Jules Bordet Instituut.

Na afloop van ASCO 2018 heeft professor Ahmad Awada van het Jules Bordet Instituut ons zijn mening gegeven over de belangrijkste punten over borstkanker. Deze video gaat over de adjuvante behandeling van borstkanker. Daarin bespreekt hij drie onderwerpen:- de plaats van chemotherapie bij borstkanker met een intermediair risico op basis van het genoomprofiel (TAILORx-studie, gepresenteerd tijdens een plenaire sessie),- de mogelijkheid om de behandeling met trastuzumab in te korten (PERSEPHONE-studie),- effect van denosumab op het risico op progressie en recidief (twee studies met discordante resultaten).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.