Alles over Judith Lipski

Niet-melanocytaire huidkanker komt 65-maal vaker voor bij patiënten met een orgaantransplantaat dan in de algemene bevolking. Het gaat daarbij vooral om een spinocellulair carcinoom (circa 4-maal frequenter dan een basalecelcarcinoom), net het omgekeerde dus van wat in de algemene bevolking wordt gezien. Een Brusselse groep heeft in Rome een studie gepresenteerd van de risicofactoren, vooral de cumulatieve blootstelling aan de zon voor ontwikkeling van een spinocellulair carcinoom van de huid na niertransplantatie in hun ziekenhuis.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.