Alles over J. W.

In deze multicentrische (81 centra in 18 landen), gerandomiseerde, dubbelblinde fase 2-studie werd bij 106 patiënten ramucirumab (intraveneus 8 mg/kg of placebo op dag 1 en 8 tijdens de 21-dagen cycli) toegevoegd en bij 102 patiënten merestinib (oraal 80 mg of placebo eenmaal per dag) aan de eerstelijnsbehandeling met cisplatine-gemcitabine voor gemetastaseerde galblaaskanker. De controlegroep bestond uit 101 patiënten die placebo kregen.

In deze multicentrische studie werden 1.282 premenopauzale vrouwen (leeftijd < 45 jaar) met oestrogeenreceptorpositieve borstkanker en bewezen ovariële functie, na heelkundige resectie, gedurende 5 jaar ad random behandeld met ofwel tamoxifen alleen (de TAM-alleen groep = 647 patiënten), ofwel 5 jaar tamoxifen in combinatie met ovariële functiesuppressie gedurende 2 jaar, welke bestond uit maandelijkse goserelinetoediening (de 'TAM + OFS'-groep = 635 patiënten).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.