Alles over J-J.

Bij het nakijken van de langetermijnresultaten van een multicentrische (99 centra in Europa), internationale dubbelblinde gerandomiseerde fase 3-studie, die was uitgevoerd om het gebruik van ipilimumab na volledige resectie van stadium III-melanoom na te gaan, komt men tot de bevinding dat de resultaten, die bekomen werden na vijf jaar ook nog gelden na een follow-up van zeven jaar. Voor deze analyse kon men de gegevens inkijken van 431 patiënten, die gerandomiseerd waren in 63 van de 99 centra.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.