Alles over J-J.

Bij het nakijken van de langetermijnresultaten van een multicentrische (99 centra in Europa), internationale dubbelblinde gerandomiseerde fase 3-studie, die was uitgevoerd om het gebruik van ipilimumab na volledige resectie van stadium III-melanoom na te gaan, komt men tot de bevinding dat de resultaten, die bekomen werden na vijf jaar ook nog gelden na een follow-up van zeven jaar. Voor deze analyse kon men de gegevens inkijken van 431 patiënten, die gerandomiseerd waren in 63 van de 99 centra.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.