Alles over J-J.

Toediening van ipilimumab na volledige resectie stadium III-melanoom verhoogt efficiëntie

Bij het nakijken van de langetermijnresultaten van een multicentrische (99 centra in Europa), internationale dubbelblinde gerandomiseerde fase 3-studie, die was uitgevoerd om het gebruik van ipilimumab na volledige resectie van stadium III-melanoom na te gaan, komt men tot de bevinding dat de resultaten, die bekomen werden na vijf jaar ook nog gelden na een follow-up van zeven jaar. Voor deze analyse kon men de gegevens inkijken van 431 patiënten, die gerandomiseerd waren in 63 van de 99 centra.

Mediforum :

Grote sprongen voorwaarts bij de behandeling van melanoom

Tijdens een educatieve sessie, georganiseerd door Bristol-Myers Squibb in Leuven op 3 september, lichtte professor Bart Neyns, hoofd Medische Oncologie UZ Brussel, de vooruitgang toe die de laatste 10 jaar gemaakt werd bij de behandeling van melanoom.