Alles over Ishida

In deze Japanse multicentrische (139 centra), open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde, fase 3-studie werden 957 patiënten met oestrogeenreceptorpositieve, HER-negatieve, primaire borstkanker behandeld met de standaard adjuvante endocriene therapie (selectieve oestrogeenreceptormodulators met of zonder ovariële suppressie en aromatase-inhibitoren). Dat gebeurde in combinatie met S-1 (80-120 mg/d tweemaal per dag gedurende 14 dagen met onderbrekingen van 7 dagen) en 973 met enkel de standaard adjuvante endocriene therapie.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.