Alles over International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium

Prof. Maarten Albersen (Leuven) begint zijn verhaal met een terugblik naar het verleden. Verschillende retrospectieve studies hebben aangetoond dat cytoreductieve nefrectomie een overlevingsvoordeel oplevert voor patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom behandeld met cytokines en later in de behandeling ook met tyrosinekinaseremmers.

Een langetermijnfollow-up van de CheckMate 214-studie, een fase III-studie, bevestigt dat de overleving van patiënten met een gevorderd niercelcarcinoom beter is na een eerstelijnstherapie met nivolumab/ipilimumab dan met sunitinib. Er werden geen nieuwe toxiciteitssignalen waargenomen.

De gerandomiseerde fase 3-studie CARMENA (A Mejean et al. N Engl J Med 2018; 379: 417-27) heeft een cytoreducerende nefrectomie gevolgd door een behandeling met sunitinib (groep A) vergeleken met een behandeling met sunitinib alleen (groep B) bij 450 patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom, die werden gestratificeerd volgens het MSKCC-risico.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.