Alles over International Kidney Cancer Symposium

Sinds begin maart is de combinatie van pembrolizumab en axitinib toegankelijk in België voor de behandeling van gemetastaseerde niercelkanker. Deze behandeling zou het risico op overlijden met bijna de helft verminderen. Ook de combinatie van avelumab en axitinib wordt nu terugbetaald voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom (stadium IV), bij een rechthebbende, die nog niet eerder voor deze aandoening in dit stadium werd behandeld.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.