Alles over Incyte

Incyte kondigde recent aan dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief oordeel heeft afgegeven over pemigatinib. Daarin wordt de voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van pemigatinib aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met niet-reseceerbaar lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een fibroblast groeifactorreceptor 2 (FGFR2)-fusie of -herschikking die recidief of refractair is na ten minste één behandelingslijn.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.