Alles over Huang

In deze multicentrische, gerandomiseerde fase III-studie werd de toevoeging van lokale radiotherapie aan klassieke chemotherapie nagegaan bij een de novo gediagnosticeerd nasofaryngeaal carcinoom. Bij 63 patiënten werd na deze chemotherapie een adjuverende radiotherapie verricht. De controlegroep omvatte eveneens 63 patiënten, die enkel de chemotherapie kregen, met fluorouracil continu intraveneus infuus (5 g/m2 over 120 uur) en cisplatine intraveneus (100 mg/m2) op dag 1, toegediend om de drie weken tot een totaal van zes cycli.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.