Alles over Hervé Tilly

De eerstelijnstherapie bij een DLBCL (diffuus grootcellig B-cellymfoom) bestaat in het klassieke R-CHOP-schema, waarmee 60-70 % van de patiënten geneest. POLARIX is een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde studie, die R-CHOP als eerstelijnstherapie heeft vergeleken met R-CHP plus polatuzumab-vedotin (Pola), een monoklonale antistof tegen CD79b (dat sterk tot expressie wordt gebracht door maligne B-cellen) gekoppeld aan het antimitoticum monomethylauristatine E (1).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.