Alles over Hélène Schoemans

Een allogene stamceltransplantatie (SCT) is een eerder zeldzame behandeling, maar dit neemt niet weg dat de complicaties zeer ernstig kunnen zijn. Zo is de kans op een graft-versus-host ziekte (GvHD) reëel, en kan deze zelfs levensbedreigend zijn. Bovendien is de impact op de levenskwaliteit niet mals. Volgens hematoloog prof. Hélène Schoemans (UZ Leuven) is het daarom belangrijk patiënten tijdig adequate voorlichting te geven, en hen zo een actieve rol te geven in de vroege opsporing van dergelijke complicaties.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.