Alles over HCC

Recent werd in de EU een nieuwe indicatie goedgekeurd voor het anti-PDL-1-antilichaam atezolizumab (Tecentriq). Atezolizumab is nu geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gevorderd of niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom (HCC) die geen eerdere systemische therapie kregen. Deze nieuwe therapeutische optie voor de behandeling van HCC wordt ook in België terugbetaald.

In een vergelijkende studie met nivolumab versus sorafenib als eerstelijnstherapie bij patiënten met een gevorderd hepatocellulair carcinoom (HCC) werd geen verschil in de totale overleving, het primaire eindpunt, waargenomen. In de Checkmate 040-studie daarentegen werd een duurzame respons verkregen met nivolumab, werd nivolumab goed verdragen en verbeterde nivolumab de overleving op lange termijn bij patiënten met een gevorderd HCC. Aangezien er weinig effectieve therapeutische opties zijn voor patiënten met een HCC dat niet in aanmerking komt voor chirurgische resectie of lokale therapie, is er nood aan behandelingen die de overleving verbeteren en beter worden verdragen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.