Alles over HannaH

Volgens de eindanalyse van de fase III-studie HannaH is trastuzumab subcutaan (s.c.) even doeltreffend en veilig bij de behandeling van een ERBB2 (HER2)-positieve borstkanker in een vroeg stadium als trastuzumab intraveneus. Volgens eerdere rapporten van de studie waren het percentage complete pathologische respons, het primaire eindpunt van de studie, en de evenementvrije overleving na 2 jaar vergelijkbaar met trastuzumab s.c. en trastuzumab i.v..

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.