Alles over HannaH

Trastuzumab subcutaan versus intraveneus bij vroege HER2-positieve borstkanker

Volgens de eindanalyse van de fase III-studie HannaH is trastuzumab subcutaan (s.c.) even doeltreffend en veilig bij de behandeling van een ERBB2 (HER2)-positieve borstkanker in een vroeg stadium als trastuzumab intraveneus. Volgens eerdere rapporten van de studie waren het percentage complete pathologische respons, het primaire eindpunt van de studie, en de evenementvrije overleving na 2 jaar vergelijkbaar met trastuzumab s.c. en trastuzumab i.v..

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".