Alles over HannaH

Volgens de eindanalyse van de fase III-studie HannaH is trastuzumab subcutaan (s.c.) even doeltreffend en veilig bij de behandeling van een ERBB2 (HER2)-positieve borstkanker in een vroeg stadium als trastuzumab intraveneus. Volgens eerdere rapporten van de studie waren het percentage complete pathologische respons, het primaire eindpunt van de studie, en de evenementvrije overleving na 2 jaar vergelijkbaar met trastuzumab s.c. en trastuzumab i.v..

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.