Alles over HannaH

Trastuzumab subcutaan versus intraveneus bij vroege HER2-positieve borstkanker

Volgens de eindanalyse van de fase III-studie HannaH is trastuzumab subcutaan (s.c.) even doeltreffend en veilig bij de behandeling van een ERBB2 (HER2)-positieve borstkanker in een vroeg stadium als trastuzumab intraveneus. Volgens eerdere rapporten van de studie waren het percentage complete pathologische respons, het primaire eindpunt van de studie, en de evenementvrije overleving na 2 jaar vergelijkbaar met trastuzumab s.c. en trastuzumab i.v..

Mediforum :

Grote sprongen voorwaarts bij de behandeling van melanoom

Tijdens een educatieve sessie, georganiseerd door Bristol-Myers Squibb in Leuven op 3 september, lichtte professor Bart Neyns, hoofd Medische Oncologie UZ Brussel, de vooruitgang toe die de laatste 10 jaar gemaakt werd bij de behandeling van melanoom.