ALL bij kinderen: een nieuwe marker van een goede prognose

ALL bij kinderen: een nieuwe marker van een goede prognose

Een hoge hoeveelheid 6-thiogunaninenucleotide in het DNA van leukocyten (DNA-TGN) correleert met een hogere relapsvrije overleving bij kinderen met een ALL die in een eerste remissie zijn en een onderhoudsbehandeling krijgen.