Gevorderde pancreaskanker: betere overleving met FOLFIRINOX

Gevorderde pancreaskanker: betere overleving met FOLFIRINOX

Een eerstelijnstherapie met FOLFIRINOX (leucovorine, fluoro-uracil, irinotecan, oxaliplatine) verhoogt de mediane totale overleving met ongeveer twee jaar bij patiënten met een plaatselijk gevorderde pancreaskanker.