Alles over European Journal of Cancer

Deze multicentrische, Chinese fase III-studie vergeleek de uitkomst van 411 patiënten, die een slokdarmresectie ondergingen omwille van een plaveiselcelcarcinoom. Bij 227 (de 'CRT + S'-groep) van deze patiënten werd een adjuverende chemoradiotherapie met twee cycli vinorelbine en cisplatine met gelijktijdige radiotherapie (40,0 Gy in 20 fracties) uitgevoerd na chirurgie. Bij 184 patiënten beperkte de behandeling zich tot een slokdarmresectie (de S-groep).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.