Alles over EU

Het Europese Parlement heeft definitieve aanbevelingen aangenomen voor een alomvattende en gecoördineerde strategie ter bestrijding van kanker. Het verslag van de Bijzondere Commissie kankerbestrijding van het Parlement (BECA) werd op woensdag 16 februari aangenomen met 652 stemmen voor, 15 tegen en 27 onthoudingen.

Het is inmiddels duidelijk dat de rol van artificiële intelligentie (AI) in de gezondheidszorg alsmaar groter wordt. In combinatie met de supercomputercapaciteit (high-performance computing) beschikbaar vandaag de dag en de mogelijkheden om grote hoeveelheden data op te slaan, kunnen nieuwe AI-algoritmes de gezondheidszorg digitaal transformeren. Met het oog op de oncologie bespreken we de stand van zaken, maar ook de ethische kwesties die zich hierdoor opdringen.

Vorige week heeft de firma Bayer aangekondigd dat de Europese Commissie in de Europese Unie (EU) een vergunning heeft verleend voor het in de handel brengen van Nubeqa® (darolutamide), een orale androgeenreceptorremmer (ARi).

In deze rubriek geven we informatie over preklinische ontdekkingen of de prille ontwikkeling van één of meer geneesmiddelen. Die worden misschien de oncologie of de hematologie van morgen. Of net niet. In dit nummer bespreken we enkele geneesmiddelen die het EMA in de EU en de FDA in de Verenigde Staten hebben goedgekeurd.

Kanker als gevolg van het beroep is de belangrijkste beroepsgebonden doodsoorzaak in de EU (meer dan 100.000 sterfgevallen per jaar). Beroepsgebonden kanker in de Europese Unie kost elk jaar 270 tot 610 miljard euro, dus 1,8% tot 4,1% van het bruto binnenlands product van de EU.

Deze rubriek geeft informatie over preklinische ontdekkingen of geneesmiddelen waarvan de ontwikkeling nog maar pas is gestart. Ze worden misschien de oncologie of de hematologie van morgen. Of net niet. Vandaag hebben we het over enkele geneesmiddelen die door de FDA of het EMA in de EU zijn goedgekeurd.

Deze rubriek van de BON geeft informatie over preklinische ontdekkingen en de prille ontwikkeling van één of meer geneesmiddelen. Of het einde ervan. Die worden misschien de oncologie of de hematologie van morgen. Of net niet. In dit nummer bespreken we enkele geneesmiddelen die door de FDA en het EMA in de EU werden goedgekeurd. Palifosfamide blijkt het niet waar te maken in één van zijn indicaties.

De sterfte aan ovariumkanker is tussen 2002 en 2012 in de hele wereld gedaald. Naar verwachting zal de sterfte in de Verenigde Staten, de Europese Unie (EU) en Japan nog verder dalen tegen 2020.

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) en haar Amerikaanse tegenhanger, de Food and Drug Administration of FDA, zijn samen een nieuwe werkgroep gestart over zeldzame ziektes.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.