Alles over Eric Van Cutsem

2021 is het jaar van de doorbraak van de immunotherapie in de digestieve oncologie. Het is niet verwonderlijk dat het jaarlijkse congres van de BGDO, dat virtueel plaatsvond op 15 januari, dit onderwerp behandelde.

De derde nationale meeting van de ImmunoScience Academy (ISA) op 16 december 2020 werd door de coronapandemie op zijn kop gezet en ging voor het eerst virtueel door. Tijdens deze multidisciplinaire meeting brachten Belgische en Luxemburgse sprekers uit verschillende therapeutische domeinen educatieve presentaties, gefocust op de huidige medische uitdagingen. Met meer dan 250 deelnemende artsen was de virtuele editie van ISA 2020 een groot succes. Hieronder vindt u een kort verslag van de meeting.

Recent werden de bijgewerkte resultaten van de verkennende fase II-studie TASCO1 aangekondigd. Deze studie evalueert LONSURF® (trifluridine/tipiracil) + bevacizumab en capecitabine + bevacizumab (C-B) in een eerstelijnssetting bij patiënten met niet-receseerbare gemetastaseerde colorectale kanker die niet in aanmerking komen voor intensieve therapie. De data werden gepresenteerd op ASCO GI 2021.

Op de post-ASCO-meeting van 27 juni bracht prof. dr. Eric Van Cutsem, hoofd digestieve oncologie UZ Leuven, verslag uit van de nieuwigheden in het domein van gastro-intestinale kanker. Hij ging daarbij van start met de vooruitgang op het vlak van de moleculaire selectie bij het instellen van de behandeling van metastatisch dikdarmcarcinoom.

De ESMO Award 2019 werd toegekend aan onze landgenoot professor Eric Van Cutsem van de KU Leuven, de grondlegger van een van de eerste eenheden die gespecialiseerd zijn in maag- en darmkanker in Europa.

In deze video bespreekt onze landgenoot prof. dr. Eric Van Cutsem de resultaten van de fase III-studie POLO, die werd gepresenteerd tijdens de presidentiële sessie van het ASCO 2019 en tegelijk werd gepubliceerd in The New England Journal Of Medicine. Olaparib blijkt de tumorprogressie bij patiënten met een BRCA-mutatie sterk te vertragen. Het is dus wellicht wenselijk om die mutatie op te sporen, ook als er geen duidelijke familiaire voorgeschiedenis is.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.