Langetermijnresultaten (neo)adjuvante chemo bij borstkanker in vroeg stadium

Langetermijnresultaten (neo)adjuvante chemo bij borstkanker in vroeg stadium

Het risico op een lokaal recidief is hoger na een neoadjuvante chemotherapie dan als diezelfde chemotherapie postoperatief wordt toegediend na borstsparende chirurgie. Er werd geen verschil in de frequentie van recidief op afstand of de kankerspecifieke sterfte waargenomen.